Praca w inspektoracie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  jest urzędem administracji zespolonej i podlega przepisom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 poz. 1889 z późniejszymi zmianami).

Informacje o wolnych stanowiskach publikowane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 28631.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego do spraw: nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku.