Klauzula informacyjna

Świdnik, 24 maja 2018 r.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy Lotników Polskich 1, w Świdniku, tel.: (81) 4687078, adres e-mail: pinb10@o2.pl. Przedstawicielem Administratora jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Rafał Szunke.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 665 795 054, bądź mailową: inspektor@ethna.pl.
  3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest wykonywanie zadań statutowych jednostki, w tym m.in. przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych. Szczegółowe zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
  5. Podanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego jednostki, wynikającego z przepisów UE i krajowych (art. 6 pkt 1 e Rozporządzenia UE 2016/679).
  6. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.
 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
21–045 Świdnik
Al. Lotników Polskich 1
tel./fax (81) 468-70-78
e-mail: pinb10@o2.pl
Adres skrzynki epuap: PINBswidnik


Koordynator do Spraw Dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku:

Rafał Szunke – tel. (81) 468-70-78


Inspektor Ochrony Danych:
665-795-054
inspektor@ethna.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek:
7:00 – 15:00

Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 15:00


BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl